Nếp Cẩm Trứng Gà Hạ Thổ 12 Tháng

140.000 

  • 500ml 140k TẶNG THÊM 1 TRỨNG
  • 1 lít 270k TẶNG THÊM 2 TRỨNG
  • Hạn sử dụng 18 tháng
nếp cẩm trứng gà hạ thổ 12 tháng
Nếp Cẩm Trứng Gà Hạ Thổ 12 Tháng

140.000